Columns Jantsje Dekker  OORSUIZEN OF TINNITUS
1 miljoen Nederlanders heeft hier last van. De reguliere geneeskunde heeft hier nog geen afdoende oplossing voor gevonden.
Wat zou de oorzaak kunnen zijn van Tinnitus?
Ik ben ervan overtuigd dat iedere ziekte een kans is om jezelf beter te leren kennen en te mogen groeien.
Iedere gedachte roept een emotie op. Bijvoorbeeld:je denkt aan een leuke gebeurtenis.Welk gevoel roept dat op?
En waar in je lijf voel je dat?
Of je denkt aan een fikse onenigheid op je werk:welk gevoel roept dat op en waar voel je dat?
Iedere dag moet je naar je werk waar je met je leidinggevende  een conflct hebt.
Het is dus,naar ik hoop tijdelijk, een zich herhalende situatie.
En dan....ontwikkel je zomaar, uit het het niets, een klacht, bv tinnitus.
Je hebt dat nooit eerder gehad, nooit oorprobelemen, je bent nog jong, gezond, dus:hoe kan dat?
Als je  die vraag aandacht wil geven,dat heeft het lichaam, dat ZO wijs is, haar doel bereikt:je gaat werken aan jezelf.
Je gaat anders tegen je leidinggevende aankijken en je kijkt ook naar jouw eigen reactie.
ALS je dit kunt veranderen,dan heb je grote kans dat ook zonder homeopathie,  Tinnitus vanzelf minder wordt of zelfs verdwijnt.
Maar, als je, door welke oorzaak ook, je niet met jouw gedragsverandering aan de slag gaat, dan is er grote kans dat je tinnitus aanwezig blijft, ja, zelfs verergert.
En dan is er , als je daarvoor kiest, de homeopathie, die je op een milde wijze zachtjes eens een andere weg laat inslaan.
Door geneesmiddelen die geen bijwerkingen kennen.
Door het gesprek met de klassiek homeopaat en de nieuwe inzichten die je hiermee krijgt. Bovendien ontgiften deze geneesmiddelen ook nog eens, want boze gedachten brengen gif in het lichaam.
Dan is oorsuizen niet meer alleen een ellendige ervaring geweest, maar  je staat ook veel milder t.o.v. jezelf en anderen in het leven, dus:gemakkelijker.
Je hebt een grote stap kunnen nemen in het sturen van JOUW leven.
Ik heb dit zelf mogen ervaren.
Als je op de site van  www.paracelsusgouda.nl kijkt, dan leg ik daar uit wat ev. oorzaken op fysiek gebied KUNNEN zijn.
Jantsje Dekker Klassiek Homeopaat.

Het homeopathische consult, een kijkje in de keuken
Stel, U heeft een klacht en regulier is U medegedeeld dat er niets gevonden is, na allerlei testen te hebben ondergaan. U houdt die klacht en U gaat eens shoppen op internet naar de 4 meest bezochte aanvullende geneeswijzen:homeopathie, natuurgeneeskunde,acupunctuur of ayurveda. Als U op mijn site komt, zult U geïnformeerd worden over de verschillende disciplines, die ik kan hanteren, naast en ter aanvulling van de homeopathie. Daarnaast hebt U misschien gehoord van de goede resultaten die vrienden en vriendinnen ervaren hebben en U neemt de telefoon ter hand. In het gunstigste geval treft U mijzelf en U krijgt meteen al een bepaald gevoel: wel of niet goed. U vertelt de reden van uw oproep en wij maken een afspraak. Vooraf vraag ik U om wat "huiswerk " te doen:graag de erfelijke biografie, want Uw voorouders hebben ws. ziekte ervaringen en Uw ouders zijn dus van groot belang in deze biografie en vooral de moeder heeft grote impact. Tevens heb ik graag een recente pasfoto en een foto van U als kind. Soms stuur ik een vragenlijst op, zowel orthomoleculair als homeopatisch en de antwoorden neemt U dan mee. U is reeds medegedeeld, dat een eerste consult ws. anderhalf uur zal duren. Wanneer U binnentreedt, heb ik al meteen een eerste indruk van U : bv. uw gelaatskleur,de helderheid van de ogen, de handdruk zegt veel en Uw manier van lopen en zitten .En: uw stem. Zoals ik al eerder heb uitgelegd: een stem liegt nooit. Ik let op spreektempo,volume,klankkleur,taalgebruik. Daarnaast op houding en kleding:dit vertelt al heel veel. Daarna vangt het interview aan. Ik tracht alle symptomen te onthouden en maak ondertussen aantekeningen. Dat betekent niet, dat ik niet luister, maar omdat er meerdere patienten op een dag komen,zou ik misschien in de war kunnen raken zeker als er twee dezelfde klachten "binnenkomen". Welke vragen kunt U, naast de vragen van de vragenlijst, verwachten? Daarover ga ik U DV vertellen tijdens de lezing op 28-2-08.

Homeopathie en Verzuring, kun je er zelf iets mee?
Jazeker,er komt licht in de verzuringsduisternis. Eerst de klachten die kunnen ontstaan bij verzuring: spierpijn ,gewrichtspijn, vermoeidheid, huidklachten, schimmelinfecties en ontstekingen. Maar: als er aanleg aanwezig is,door de ouders bv meegegeven, kunnen deze klachten leiden tot chronische stofwisselingsziekten, zoals artrose, jicht, artritis, hoge bloeddruk, fybromyalgie en osteoporose. Het zuur-base evenwicht is bij ontzettend veel mensen verstoord. Dat kan komen door veel stress,verkeerde voeding,te weinig bewegen, langdurig gebruik van medicijnen en hun bijwerkingen (die krijg je als een cadeau erbij), een oppervlakkige ademhaling zijn enorme verzuurders. Zelfs nierstenen, vroegtijdig verouderen, hartklachten enz Mijn trouwe lezers zullen weten dat ik altijd de voeding eerst onder handen neem, voor ik met geneesmiddelen op de proppen kom met deze klachten. zei al: "Laat uw voeding uw medicijn zijn en medicijn uw voeding". Wat mij opvalt is, dat groenten en fruit veel te weinig worden gegeten. Maar met animo worden zeer sterk verzurende etenswaren genuttigd:Kaas,vleeswaren,suiker,witmeel,zwarte koffie,alcohol en frisdranken. Veel beter is om groentesappen te drinken, smoothies te maken, en in de middag, als het mogelijk is: weer groente knabbelen. 300-500 gram groenten en veel water drinken. Als u met deze klacht bij mij komt, ga ik eerst de darmen status na onder de irismicroscoop, na een uitgebreide anamnese. Vervolgens doe ik een Microscopisch Bloedonderzoek waarbij ik het bloedbeeld op de monitor laat zien en dat de huidige stand van zaken aangeeft. De patient kan het eigen bloed zien en na 6 weken,als de patiënt terugkomt na de homeopatische of orthomoleculaire behandeling voor het evaluatieconsult, kan worden gezien of de behandeling het bloedbeeld heeft verbeterd. Het Microscopisch Bloedonderzoek is een nieuwe loot aan mijn Therapiestam, waarover later meer.

Zelfredzaamheid bij kanker? Nou en of!

Begin Mei kreeg ik binnen EEN week van 3 personen te horen “ Ik heb kanker”.
Dat heeft mij erg geraakt omdat ik zelf letterlijk verstijfde toen ik  20 jaar geleden dit vonnis aanhoorde uitgesproken door de oncoloog .
Het gevoel van eenzaamheid herinner ik mij nog goed.
Toen deze blikseminslag was verwerkt was het eerste wat ik deed:alle boeken die ik maar tegenkwam die over kanker handelden, kopen.Dat was een dure tijd, maar ik wist wat mij te doen stond, naast de reguliere behandeling.Ik studeerde nog geen Homeopathie.Mede door deze gebeurtenis ben ik Homeopathie gaan studeren en heb mij onder behandeling gesteld van een Homeopatisch arts, die mij ” uitzonderlijk dapper en moedig noemde”. Die lofprijzing had ik wel nodig. Het gaf mij moed om alle tools die ik op mijn levenspad tegenkwam, aan te pakken.Gelukkig genas ik, maar deze gebeurtenis heeft mijn leven totaal veranderd.
Ik vertel dit, omdat ik na die drie kankergevallen in een week, daadwerkelijk tools wil aanreiken, waaraan je heel veel kunt hebben naast de reguliere behandeling, als je hoort dat je kanker hebt. Je hoeft je nl. niet doodziek te voelen na chemo, je vitaliteit kan in stand gehouden worden.Naast deze columns, die over dit onderwerp gaan(kanker komt steeds meer voor), wil ik  op 31 Mei as, om half elf,persoonlijk iets gaan vertellen over welke tools er zijn en welke juist voor jou, geschikt zouden kunnen zijn.Dat doe ik in mijn eigen fijne Praktijk, aan de Westhaven 54,waar in alle rust naar je wordt geluisterd met aandacht en kennis van zaken.
Wil je een persoonlijk gesprek met mij: ik maak gratis tijd voor je.
Jantsje Dekker. Klassiek Homeopaat en Orthomoleculair Therapeut.

Homeoapthie en kanker

Het Licht wint ALTIJD. Gisteren viel het Tijdschrift van de Koninklijke Vereniging Homeopathie Nederland in mijn brievenbus.Dit nummer heeft als thema:"Strijden tegen kanker met homeopathie". Omdat ik zelf deze vreselijke ziekte heb doorgemaakt weet ik hoe afschuwelijk het is als je hoort dat je kanker hebt.En juist als je dit hoort vlak voor de Kerstdagen, de dagen van hoop en een feest van licht,dit letterlijk ten hemel schreiend is. Iedereen reageert anders op dit voldongen feit: je kunt opstandig worden, of juist gelaten, moedeloos.Daarom wil ik woorden van hoop aanbieden, met name van Ewald Stoteler, mijn leraar aan de Homeopathie Academie Nederland .Hij schrijft in een intervieuw in dit Tijdschrift over zijn ervaringen met kankerpatienten:"Homeopathie kan erger voorkomen.. 85 % van de patienten met kanker had in het laatste jaar voor de kanker een grote emotionele crisis. Deze crisis is dan de druppel die de emmer deed overlopen. De weerstand van mensen wordt hierdoor zodanig verminderd dat iets wat zich eerst op dynamisch vlak bevond, als mogelijkheid, nu een plaats krijgt in het lichaam:kanker.Als homeopaat heb ik het geluk dat ik mensen die ik voor andere klachten behandel op consult krijg na een emotionele crisis.Dan weet ik dat je erger kunt voorkomen met homeopathie.Daarnaast kun je met homeopathie voorschrijven op mogelijk erfelijke belasting, bv veel kanker in de familie en dat behandelen VOORDAT het zich geuit heeft in ziekte" Einde citaat. Ik denk dat hier de grote kracht van homeopathie wordt geraakt als aanvulling op de reguliere behandeling.Weinig mensen weten dat homeopatische geneesmiddelen uitstekend werken bij pijnbestrijding ,tegen misselijkheid tijdens chemokuren en, wanneer de kanker al vergevorderd is, men veel rustiger afscheid kan nemen van het leven.Met een homeopatische behandeling is de patient verzekerd van een menswaardig leven. Daarom kan ik u nu vanuit een vast geloof , gezegende Kerstdagen toewensen.

Zwangerschapsklachten en homeopathie
Stress,spanningen,zorgen en stemmingswisselingen tijdens de zwangerschap komen veel meer voor dan men zo zou denken. De zwangerschap is een periode van enorme, emotionele, lichamelijke en praktische veranderingen. De meeste vrouwen zijn blij met hun zwangerschap,maar er zijn ook vrouwen die hier niet zo gelukkig mee zijn. Ook al is de baby nog zo gewenst en ben bent u dolgelukkig dat u zwanger bent, toch kunnen u en uw partner zich over van alles en nog wat zorgen maken. Stemmingswisselingen horen bij een zwangerschap, ze zijn immers het gevolg van schommelingen van de hormonen en ze hebben veel effect op uw geestelijk welbevinden maar ook op de lichamelijke conditie. Zeker als U nog meer kinderen hebt en helemaal als U blijft werken, is de kans groot dat deze staat van zijn optreedt. Uw kindje voelt dit alles mee en daar kunnen later weer problemen uit ontstaan. Het is intens belangrijk dat U tijd neemt om contact met de baby te maken. De tijd nemen om samen met uw partner,de handen op de tijdelijke behuizing van de baby, de buik, te leggen. Het kindje gaat zich geliefd voelen,er wordt immers aandacht aan hem of haar besteed? Zing voor de baby- het hoeft geen concert te worden- maar het zal de baby geruststellen. Vermijd harde geluiden,boze stemmen enz. Even belangrijk is het dus, dat u tijd neemt voor uzelf. Doe elke dag iets voor uzelf,dat u leuk vindt. Zorg ervoor,dat u welgekozen tv programma's bekijkt, dus een film zonder schietgrage killers,ongelukken,wreedheid e.d. Als u al last had van stemmingswisselingen, voor u zwanger werd,kunt u wat meer aanleg hebben voor postnatale depressie. In mijn praktijk heb ik al veel van deze gevallen van depressie mogen behandelen met goed gevolg. Maar nog mooier is het dat postnatale depressie is te genezen,zodat na een volgende zwangerschap deze last niet meer op de schouders behoeft te worden genomen. Het is zo jammer: je denkt heerlijk te genieten van je kindje,als het er eenmaal is, je leeft er naar toe en dan.... Veel vrouwen waren erg bezorgd dat deze nare tijd weer te verwachten was bij een tweede zwangerschap en waren ontzettend dankbaar,dat dit niet plaatsvond. Zwangerschapsyoga is ten zeerste aan te bevelen,ook als u geen last heeft van stemmingswisselingen:je gaat je heerlijk vitaal voelen, gaat jezelf een uur verwennen,alsmede je kindje. Tevens krijg je tips om de bevalling zo ontspannen mogelijk te doorleven. In September ga ik weer met een nieuwe serie lessen zwangerschapsyoga beginnen en als u dat wilt,kan ik u ook homeopathisch ter zijde staan. Op deze wijze kunnen U en ik mede werken aan een mooiere,betere wereld:immers, de basisopvoeding van uw kind begint al vanaf de conceptie. Hoe harmonischer uw kind, hoe weldadiger uw kind anderen om hem-haar heen, zal kunnen beïnvloeden. Volgende keer bespreek ik een middel,dat van grote waarde kan zijn bij ongewenste stemmingswisselingen.

Zwangerschap en homeopathie
De vraag wordt nogal eens gesteld of het kwaad kan om homeopathische middelen te gebruiken als men zwanger is. Ik zou zelf nooit gaan dokteren, maar naar een klassiek homeopaat gaan. Die werkt immers met homeopathische middelen waarin geen chemische substantie is verwerkt en een goed gekozen homeopathisch middel versterkt de levenskracht zodat het homeopathisch middel en moeder en kind ten goede komt. Natuurlijk hoort de begeleiding van een zwangere vrouw thuis bij de verloskundige. Problemen die goed behandeld kunnen worden met de homeopathie zijn: misselijkheid, moeheid, lichte bloedarmoede,zuurbranden enz. Een nare aangelegenheid zijn bv. ook aambeien. Omdat in de loop van de zwangerschap de baarmoeder met daarin de vrucht steeds groter wordt, wordt de ruimte in de buik en het bekken steeds kleiner. Daardoor kunnen organen en bloedvaten in de verdrukking raken. Dat kan leiden tot een moeilijke terugstroming van het bloed vanuit het lichaam naar het hart. Dit kan weer spataderen en aambeien doen ontstaan. Aambeien zijn anale spataderen die in- of uitwendig kunnen voorkomen. Regelmatig invetten met zalf houdt de huid soepel en voorkomt anaalscheurtjes.. Deze zijn pijnlijk en kunnen bloeden tijdens de stoelgang. Dan altijd eerst een arts raadplegen. Zwangerschap en yoga Zwangerschapsyoga wordt door de toekomstige moeders altijd gezien als een uur lang: rust. Na 3 maanden kun je aan zwangerschapsyoga beginnen. De les wordt begonnen met voelen van het lichaam,contact maken met het kindje, ademhalingsoefeningen om de bevalling gemakkelijker te doen verlopen en rek- en strekoefeningen. We bespreken deze periode uitgebreid en wisselen ervaringen uit. We bespreken bv. de soorten weeën die kunnen voorkomen en hoe je die kunt opvangen. De laatste lessen kunnen samen met de partner worden gevolgd, zodat de as. vader tips meekrijgt voor " als het zover is". Wat kan hij doen om de as. mama bij te staan? Een heleboel... De les wordt besloten met een visualisatie met daaraan aansluitend:luisteren naar klank. De volgende keer zal ik iets vertellen over postnatale depressie, die in mijn praktijk tot tevredenheid is behandeld.

Nog meer vrouwenklachten

Aanvullende geneeswijzen, zoals homeopathie, worden over de hele wereld meer en meer geaccepteerd en juist hoog opgeleide vrouwen kiezen de homeopathie, zoals uit een onderzoek is gebleken. Uit dit onderzoek bleek ook, dat vrouwen vaak hulp willen voor problemen rond de vruchtbaarheid, zwangerschap en geboorte, menstruatie problemen of klachten in de menopauze. Homeopathie heeft een lange geschiedenis van succesvolle behandeling van vrouwen en hun gezondheidsproblemen en steeds meer vrouwen kiezen voor de homeopathische begeleiding bij deze problemen. De homeopathie is een milde wijze van genezen,leidt niet to verslaving en is veilig, want de geneesmiddelen kennen geen bijwerkingen. Klachten bij ongewenste kinderloosheid, klachten tijdens en na de zwangerschap: hier is de homeopathie zo werkzaam. De klinische ervaring van duizenden homeopaten in de laatste twee eeuwen laat zien dat homeopathie veilig is, zelfs in de zwangerschap en ook tijdens de bevalling. Ik kom daar later nog uitgebreid op terug. In de vorige column heb ik geschreven over het premenstrueel syndroom. Nu wil ik het hebben over de menstruatie klachten zelf: Te veel bloedverlies, geen menstruatie, te weinig bloedverlies, ontzettende pijn, die aan weeën doen denken, enz. Met name denk ik aan het jonge meisje,dat bezig is op te groeien tot vrouw. Tussen het twaalfde en eenentwintigste jaar heeft zij al heel wat emotionele zaken te verwerken en daar komt dan de onaangename kant van de menstruatie nog eens bij. Dit alles valt samen met twijfels en onzekerheid over de eigen identiteit en de sexualiteit met al haar perikelen moet je ook niet uitvlakken .Het is een tijd van onderzoeken en experimenteren. Dit KAN gepaard gaan met te veel drinken, drugsgebruik om eens te proberen en er dan aan vast te zitten. Te weinig eten om maar aan het modebeeld te kunnen voldoen en om er bij te kunnen horen. Dit alles eist een zware tol van het nog jonge lichaam. Het remt en verstoort de groei. De leeftijd waarop de eerste menstruatie komt, is veel jonger dan jaren geleden. Ik ben nu acht jaar uit het voortgezet onderwijs, maar toen al kwamen sommige Brugklas- leerlingen in de pauze naar me toe, om over hun nare toestand te vertellen. Ik kon dan helpen met yoga en wijzen op de eigen energie van de handen, zodat de leerlingen weer veel vrolijker de volgende les tegemoet zagen. Helaas studeerde ik toen nog geen klassieke homeopathie. Volgende keer zal ik een geneesmiddel uit de Materia Medica aan U voorstellen, dat een zegen bleek te zijn voor deze jonge vrouwen - let wel , dit is een geneesmiddel dat niet voor iedereen werkt-: U weet reeds dat homeopathie een geneeskunst is die rekening houdt met uw uniciteit.