Informatie Klassieke Homeopathie


De klassieke homeopathie doet een appèl op ons zelfgenezend vermogen.
Samuel Hahnemann, 1755-1843 in mijn grote voorbeeld als arts en apotheker. Hij heeft de homeopathie verder ontwikkeld.
Met de meer dan 3000 natuurlijke geneesmiddelen, die geen bijwerkingen kennen, kan de Klassieke Homeopathie op een zachte en duurzame wijze  iemand weer in balans brengen. Dit door niet alleen de symptomen van de ziekte aan te pakken, maar de gehele mens.
De oorzaak van de ziekte moet worden gevonden, dan kan iemand weer veel sneller vreugdevol weer deelnemen aan het leven.

Klik hier voor de vragenlijst voor het eerste consult voor volwassenen.

Klik hier voor de vragenlijst voor kinderen.


Klik hier voor meer info over Klassieke Homeopathie

Artikel: Homeopathie als preventie


Wat kan ik voor u betekenen?

In de eerste plaats, kunt u verzekerd zijn van algehele persoonlijke aandacht.
U kunt verzekerd zijn van strikte geheimhouding. 

Werkwijze en ziekteclassificatie


Werkwijze
Als u bij mij binnenkomt, ga ik eerst vragen naar de reden van komst en noteer ik uw persoonlijk gegevens.
Dan kunt u uw klacht vertellen.
Vervolgens stel ik U vragen over de aard van de klacht: heeft u Pijn, zo ja, waar precies? Wanneer heeft u er last van?
Welke omstandigheden doen uw klacht verergeren of verminderen?
Wanneer is de klacht ontstaan en waardoor?
Heeft u nog andere bijkomende klachten?
Ik stel nog veel meer vragen, bijvoorbeeld naar de ziekten die voorkomen binnen uw familie.

Als dit gedeelte (de anamnese) gedaan is, en ik voldoende weet, spreken we een vervolgconsult af. We moeten immers kijken of uw klacht na de inname van de geneesmiddelen is verminderd, of is genezen.
Een acute klacht is sneller te genezen dan een klacht die al jaren speelt. Dan ga ik uw klacht analyseren en kunt u uw middel toegediend krijgen.
Het hangt helemaal van uw reactie op de middelen af, wat er verder gaat gebeuren. Klassieke homeopathie is geneeskunde op maat. Daarom is het ook zo, dat wanneer er 2 patienten zijn met dezelfde klacht, ze ieder verschillende middelen nodig kunnen hebben.
Dan gaan we over tot het -uitsluitend- contant voldoen van de rekening, die u van mij krijgt, en die u kunt overleggen bij uw zorgverzekeraar. Hoeveel er wordt vergoed, hangt natuurlijk af van uw zorgpakket. Dit vergoeden van consulten geldt voor alle homeopaten geregistreerd bij de N.V.K.H, waar ik ook aangesloten ben.

Tenslotte: het voldoen van de rekening is ook een vol-doe-ning, zowel voor u als voor mij: ik heb u mijn energie gegeven en zo geeft u mij die weer terug.

Gedurende het eerste consult wordt veel aandacht besteed aan de huidige klacht(en) en de ontwikkeling daarvan. U kunt zich voorbereiden door alvast na te denken over de volgende vragen en de antwoorden(eventueel) te noteren.

Wanneer zijn de klachten begonnen?
Hoe heeft de klacht zich ontwikkeld in de tijd?
Op welke tijdstippen verbeteren of verslechteren de klacht(en?)
Waardoor verbeteren of verslechteren de klacht(en)?
Zijn er nog andere klachten?
Welke ziektes heeft u in uw leven gehad?
Hoe gaat u met uw klacht om?
Welke medicijnen gebruikt u en/heeft u gebruikt?
Belangrijk voor het eerste consult zijn de ziektes in de familie: ouders, grootouders, broers/zussen (hoofdzaken). Ev. navraag doen bij familieleden.
Dent u na over ev. klachten bij uzelf wat betreft: huid, allergieen, luchtwegklachten, bewegingsapparaat, buikklachten, darm/blaasklachten.
Voor vrouwen: ev: zwangerschap en bevalling: hoe verliepen die?
Menstruatieklachten? Pilgebruik...


De Ziekteclassificatie
Er wordt door de Nederlandse klassiek homeopaten niet altijd behandeld volgens de ziekteclassificatie, zoals die toch echt door Samuel Hahnemann, de grondlegger van de homeopathie, wordt beschreven.

Hahnemann is nooit echt begrepen. Om die reden heeft Ewald Stoteler, bij wie ik mijn opleiding heb genoten, een boek geschreven, getiteld: "Hahnemann begrijpen", dat al in diverse talen is vertaald.

S. Hahnemann schreef in zijn standaardwerken "Organon der Geneeskunst" en "De chronische ziekten, hoe hij onderscheid maakt in de behandeling van een aantal verschillende ziekten die iemand kan hebben. Deze verschillende ziekten, behandelde hij successievelijk met de daarvoor geeigende middelen.

Binnen deze ziekteclassificatie krijgen alle symptomen van de patient een plek. En niet zoals hier in Nederland aan de meeste opleidingen wordt onderwezen, alleen de belangrijkste en bijzondere symptomen. Homeopathie is een holistische geneeskunst: alle symptomen zijn belangrijk.

Bij deze andere manier van werken behoort een toediening van geneesmiddelen, die over het algemeen gesproken, niet eerst een verergering geven. Wat vaak gebeurt bij de manier van werken van de meeste homeopaten. Immers, de pantient die bij mij komt, voelt zich al niet lekker, hetgeen energie kost. Die energie heeft de patient nodig om beter te worden. Het tweede voordeel van deze manier van werken is dat het middel helemaal afgestemd kan worden op de gevoeligheid van juist deze patient. Iedereen is immers uniek!

Hahnemann wilde "zacht, mild en duurzaam genezen", verergeringen passen niet bij dit doel. Een derde voordeel van deze andere wijze van voorschrijven is volgens Hahnemann "dat deze speciale manier van voorschrijven de behandelingsduur tot een-derde of zelfs een kwart van de gebruikelijke duur kan bekorten." Daarom ben ik zo blij met deze werkwijze: ik kan direct ingrijpen als het middel bv. te weinig of juist teveel doet. Men behoeft niet meer zo lang te wachten.

Wat hebben we veel aan Ewald Steteler te danken, die ontdekte dat Hahnemann nooit echt heel goed begrepen is, en die deze ontdekking niet voor zichzelf heeft gehouden.

Wilt u meer weten van deze andere benadering van de zieke mens? Klikt u dan op www.klassiekehomeopathie.nl

Daar kunt u tevens gecertificeerde homeopaten vinden bij u in de buurt, die volgens de ziekteclassificatie zijn opgeleid, en erkend door de NVKH.

Janstje Dekker (R.H.)

Als RH(Registerhomeopaat) gecertificeerd homeopaat die werkt volgens de Ziekteclassificatie van S.Hahnemann,werk ik heel anders dan de "oude garde" van homeopaten:de Kentianen.
Ten eerste gebruik ik zelden de C-Potentie, omdat ik niet wil, dat patienten die zich al niet erg lekker voelen, niet ook nog eens een verergering moeten doorstaan.De LM potenties, waar ik mee werk, hebben een milde duurzame werking. Er zijn slechts sporadisch verergeringen te bespeuren.

De gebruikelijke methode is: een C-30 of C-200 korrel onder de tong aan te bieden.
Ik gebruik alleen olfactie:snuif of reukdosissen. En wel om diverse redenen:

1. De nervus olfactorius behoort tot het zg. limbische systeem.: de oerhersenen. Alles wat via het reukorgaan binnenkomt raakt ons daarom zeer diep.Olfactie is het meest gebruiksvriendelijk: de maag bv wordt op deze wijze ontzien, dus voor iemand met spijsverteringsklachten is deze methode een uitkomst.

2. Ws werkt deze wijze van toedienen dieper dan de "oude" methode. Het is dus een methode voor overgevoelige patienten. Maar ook voor gevoelige patienten op emotioneel gebied.Want:de LM-potentie wordt toegepast in vloeibare vorm, opgelost als verdunning in water of opgelost in een flesje met alcohol waaraan geroken mag worden.Alcohol, om bederf tegen te gaan. Zijn patienten overgevoelig voor alcohol, dan alleen met water oplossen. LM potenties kunnen meerder malen per dag worden gesnoven, bv wanneer iemand erge kramp heeft,en Nux-Vomica is geindiceerd, kan men om de 5 of 10 minuten ruiken, het is dus een eerste hulpmiddel.Meestal begin ik met een LM 0/1, maar soms ook met LM 0/4, wanneer iemand bv oorontsteking heeft en er met spoed iets moet gebeuren.

Dosering kan op allerlei manieren worden aangepast aan de behoefte:het aantal schudslagen, de grootte van de dosis en de frekwentie van inname.Schudslagen zijn nodig, om het geneesmiddel te versterken. Overgevoelige mensen moeten wel ALTIJD schudden, maar begin met 1 keer. Zijn er patienten die hun reuk kwijt zijn: toch kunnen zij ook gewoon ruiken. Deze methode garandeert de meest directe en snelste manier van geneesmiddel opname.
Wilt U meer over de Ziekteclassificatie weten dan raad ik U het boek aan geschreven door Ewald Stoteler "Hahnemann begrijpen". Het is in herdruk. Link: www.klassiekehomeopathie.nl. In dit boek kunt U nalezen hoe wij S.Hahnemann verkeerd hebben begrepen.
 

Bijscholing

De NVKH verplicht ons ook, ons steeds bij te scholen.

Homeopathie en hooggevoeligheid: een specialisatie van Jantsje Dekker:

Hooggevoeligheid is een felicitatie waard. Dat is het allerbelangrijkste om je goed in te prenten. Maar hoogsensitief zijn is niet alleen maar plezierig: er zijn ook eigenschappen die het ons knap lastig kunnen maken. Ik denk aan snelle overprikkeling, je daardoor gauw moe voelen. Je niet begrepen voelen en je dan maar terugtrekken of je gaat juist mensen shockeren. Je voelt je anders dan anderen.

Je kunt je ontzettend blij of ontzettend bedroefd voelen , depressief raken. Alle dagelijkse gebeurtenissen worden heel intens ervaren. Het is soms net of je niet  op je plaats bent in deze wereld, of je er niet bij hoort...

Homeopathie kan in het gevoel van HSPer heel veel voor je betekenen.

 

Klassieke homeopathie voor kinderen


Een kind dat.......
Een kind dat leeft met kritiek, leert afkeuren
Een kind dat leeft met vijandigheid, leert vechten
Een kind dat leeft met spot, leert schuchter te zijn.
Een kind dat leeft met schaamte, leert zich schuldig voelen.
 
MAAR:....
Als een kind leeft met verdraagzaamheid, leert het geduldig zijn.
Als een kind leeft met aanmoediging, leert het zelfvertrouwen
Als een kind leeft met lof, leert het waarderen.
Als een kind leeft met eerlijkheid, leert het rechtvaardigheid
Als een kind leeft met veiligheid, leert het vertrouwen
Als een kind leeft met goedkeuring, leert het van zichzelf houden.
Als een kind leeft met aanvaarding en vriendschap, leert het hetzelfde in de wereld vinden.
 
Wist je dat klachten van kinderen als doel hebben ouders te spiegelen?
Dat je zo, juist door die spiegeling, een diepere verstandhouding met jezelf kunt krijgen?
En ook heel anders dan naar die klacht kunt kijken?

Homeopathie bij kinderen

Juist bij kinderen werkt de homeopathie erg goed. Het is een milde wijzen van genezen en aangezien ik werk volgens de ziekteclassificatie van Hahnemann en de daarbij behorende LM-potenties zijn er bijna nooit vervelende bijwerkingen.

Op welke klachten kan de homeopathie adequaat reageren?
    Hyperactieve kinderen
    ADHD
    Autisme
    Problemen na adoptie
    Faalangst bv. voor examens
    Angst voor het donker, voor onweer enz.
    Depressie, verlegenheid, stotteren enz.
    Puberteitsklachten
    Menstruatieproblemen
    Angsten
    Ontwikkelingsstoornissen
    Driftbuien

Lichamelijk:
    Oorpijn, oorontsteking
    Vaccinatieklachten
    Steeds verkouden
    Groeipijnen
    Spijsverteringsproblemen
    Slapeloosheid

VRAGENLIJST VOOR KINDEREN - klik hier voor de PDF


Homeopaat aan huis


Als u slecht ter been bent, of u moet het bed houden, ben ik graag bereid om naar u toe te komen.
Ook als u bijvoorbeeld een jong gezin hebt, en om die reden niet gemakkelijk van huis kunt. Of om nog andere redenen niet naar mij toe kunt komen.
De extra kosten bedragen 20 euro extra op het gewone tarief exclusief de reiskosten.

Inloopspreekuur

Elke eerste zaterdagmiddag van de maand vanaf 4 uur is er inloopspreekuur. Dit is geheel gratis en ik trek dan een kwartier voor u uit.
Om niet geruimte tijd te hoeven wachten, adviseer ik u mij even te verwittigen van uw komst. Inspreken op mijn antwoordapparaat is voldoende.
Vermeldt u dan uw telefoonnummer, ik mocht eens onverwacht verhinderd zijn.

Het online consult
NIEUW: GRATIS TELEFONISCHE INFORMATIE OVER HOMEOPATHISCHE GENEESMIDDELEN EN VOEDINGSSUPPLEMENTEN.

De nieuwe EU regels over voedingssupplementen en probiotica verbieden zelfs om openbaar inlichtingen te verschaffen over deze middelen. Daardoor kreeg ik het idee om u toch die info te verschaffen maar per telefoon. Het is geheel vrijblijvend en ik ga een speciaal spreekuur openen om u te woord te staan. En wel m.i.v vandaag.
Vrijdagochtend van 9-10 uur en Di. avond van 20.00-21.00 uur. Tel: 0182-584053 of: 527780. Mocht ik er even niet zijn, spreekt u dan uw naam en telefoonnummer in, dan bel ik u DV terug.

VOOR WIE?
Het is niet voor iedereen mogelijk om een homeopaat te bezoeken. U kunt door klachten bv. aan huis zijn gebonden. Met de komst van de moderne technologie is het nu voor iedereen mogelijk een klassiek homeopaat te consulteren. Vanuit uw eigen huis op het tijdstip dat u het beste uitkomt.

VOORDELEN:
U heeft alle tijd uw klachten te verwoorden.
Er zijn geen reiskosten of reistijden.
Het contact verloopt sneller.
Voor mensen die een klacht hebben waarover ze liever niet praten kan het gemakkelijker zijn erover te schrijven.
Om een inschatting te kunnen maken of U baat zou hebben bij een homeopathische behandeling, beschrijft U kort de klachten. U krijgt dan een vragenlijst en deze wordt aangepast aan uw specifieke klachten. U wordt verzocht deze vragenlijst zo uitgebreid mogelijk te beantwoorden.
Een week na ontvangst van de vragenlijst stuur ik U dan een middel of twee middelen toe alsmede de gebruiksaanwijzing.